” Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”

Anki Sandvik är en bibellärare från Vasa, Finland. Hon undervisar Bibelns sanningar och även svåra ämnesområden på ett lättfattligt sätt. Hennes önskan att uppbygga Kristi kropp och predika Guds Ord har fört Anki till olika länder i Europa, Asien och Afrika.

”Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille”

Anki Sandvik on vaasalainen raamatunopettaja, joka paneutuu opetuksessaan syvälle Raamatun totuuksiin ja opettaa ymmärrettävästi vaikeistakin aiheista. Halu rakentaa Kristuksen ruumista ja viedä Jumalan Sanaa kaikkialle maailmaan on vienyt Ankin vuosien aikana mm. Kaakkois-Aasian eri maihin, Keniaan, Venäjälle sekä Kiinan maanalaisiin seurakuntiin.

”Go ye into all the world an dpreach the gospel to every creature”

Anki Sandvik is a Bible teacher from Vaasa, Finland. She teaches Bible truths and also difficult themes in an easily comprehensible way. Her desire to edify the body of Christ and to preach the Word of God has brought Anki to various European, Asian an African countries.

TA KONTAKT – CONTACT

Ota yhteyttä

puh | phone | tel +358 50 309 3090

anki.sandvik@gmail.com

Undervisning i församlingar -Opetusta seurakunnissa – Teaching in churhes –

Anki undervisar gärna i församlingar, bibelskolor och seminarier. Vanligtvis står hon för alla reseoch andra utgifter. Ta gärna kontakt!

Anki opettaa mielellään seurakunnissa, raamattukouluissa ja seminaareissa. Yleensä hän matkustaa ja opettaa omalla kustannuksellaan. Ota siis rohkeasti yhteyttä.

Anki loves teaching in local churches, Bible schools and seminars. Most often she pays her own travelling expenses and other costs. Please contact her.

Böcker – Kirjoja – Books –

Anki har skrivit ett par kristna miniböcker, som många blivit välsignade av. Man kan ladda ner dem
i pdf-version och en del går även att beställa.

Anki on kirjoittanut joitakin pieniä kristillisiä kirjoja, jotka ovat varmasti monelle siunaukseksi. Voitte tilata kirjoja häneltä tai lukea ja ladata niitä ilmaiseksi pdf-versiona.

She has written a couple of Christian mini books that seem to have blessed many people. These can be downloaded in pdf-format and some of them can also be ordered.


anki.sandvik@gmail.com | +358 50 309 3090